Terminy, które musimy znać inwestując na giełdzie

Podziel się wpisem

Share on facebook
Share on linkedin
Share on twitter
Share on email

Inwestowanie na giełdzie może być fantastyczną przygodą i sposobem na podreperowanie swojego budżetu. Aby jednak zacząć, musimy przyswoić absolutne podstawy, bez których trudno byłoby nam operować na rynkach kapitałowych. Zapraszamy do zapoznania się z naszym słowniczkiem terminów.

GPW

Giełda Papierów Wartościowych z siedzibą w Warszawie, czyli podmiot zapewniający możliwość obrotu akcjami, obligacjami czy innymi instrumentami finansowymi. Na GPW notowanych jest ponad 400 spółek (są to także spółki zagraniczne), których papierami wartościowymi obracają inwestorzy dzięki pośrednictwu domów maklerskich.

Konto maklerskie

Dzięki kontu maklerskiemu możliwe jest podłączenie się do rynku giełdowego. Handel odbywa się w godzinach otwarcia poszczególnych giełd. Za wystawianie naszych ofert transakcji na szeroki rynek, dom maklerski, w którym posiadamy konto, pobiera stosowną prowizję. Aktualnie konta maklerskie obsługiwane są w całości on-line i przebierają formę wielofunkcyjnych platform. Zapoznamy się z dzięki nim z naszym wynikiem finansowym, sprawdzimy wykresy, czy przeczytamy analizy specjalistów.

Akcje


Akcje to jedne z najpopularniejszych aktywów, jakimi obracają inwestorzy. Są to udziałowe papiery wartościowe, co oznacza, że stajemy się dzięki nim drobnymi współwłaścicielami danej spółki. Daje nam to prawo do uczestnictwa w walnym zgromadzeniu akcjonariuszy i otrzymywania dywidendy. Aktualnie akcje nie przybierają już formy fizycznych papierów wartościowych, są tylko cyfrowym zapisem danych. Akcjami interesują się długoterminowymi inwestorzy, którzy potrafią trzymać je na swoim koncie maklerskim nawet 10 lat. A także inwestorzy krótkoterminowi, którzy handlują tymi papierami wartościowymi nawet w 5-minutowych odstępach.

Obligacje

Obligacje uważane są za bezpieczniejszą formę inwestycji niż akcje. Są to dłużne papiery wartościowe, które nabywamy, aby pożyczyć środki państwu czy prywatnej firmie. Za taką pożyczkę otrzymamy stosowną stopę zwrotu. Kupując np. obligacje 5-letnie, otrzymamy nasze środki z powrotem po 60 miesiącach, w międzyczasie zyskując stosowne odsetki.

Hossa i bessa

Są to długoterminowe giełdowe tendencje wzrostu lub spadku cen poszczególnych aktywów. Mówimy o hossie, gdy ceny akcji rosną w dłuższym terminie. Jeśli jednak spadają, na rynku panuje bessa. Bardzo często możemy spotkać się także z takimi określeniami, jak rynek byka (hossa) i rynek niedźwiedzia (bessa).

IPO

Jest to pierwsza oferta publiczna danej spółki, czyli inaczej mówiąc jej debiut giełdowy. Zakup akcji w ramach IPO (czyli z rynku pierwotnego, a nie wtórnego) daje możliwość nabycia akcji w atrakcyjnej cenie. Udział w IPO nie gwarantuje jednak osiągnięcia zysku.

Aby dowiedzieć się czegoś więcej na temat IPO, możemy przeczytać poniższy artykuł: https://www.czerwona-skarbonka.pl/czym-jest-ipo/

Podatek Belki

Jeśli osiągniemy zysk na giełdzie, będziemy musieli zapłacić stosowny podatek. Jest to podatek od zysków kapitałowych, który potocznie nazywany jest podatkiem Belki (nazwany tak na cześć jego pomysłodawcy). Ta danina wynosi 19%, dlatego od każdej naszej skutecznej inwestycji musimy odjąć tę wartość, aby dobrze obliczyć naszą stopę zwrotu. Jeśli kupiliśmy akcje za 1000 złotych, a sprzedaliśmy je 1800, osiągnęliśmy 800 złotych zysku. Z tej kwoty zostanie odjęte 19%, czyli podatek, który zapłacimy podczas rocznego rozliczenia z urzędem skarbowym.